O Notariuszu


Notariusz Jacek Jasiński, jako osoba powołana do dokonywania czynności, którym strony są zobowiązane lub pragną nadać formę notarialną, w swej pracy kieruje się zasadami etyki zawodowej notariusza, zapewnia profesjonalną obsługę w zakresie dokonywania wszelkich przewidzianych przepisami prawa czynności notarialnych, a także gwarantuje bezpieczeństwo i pewność obrotu prawnego, zabezpieczając słuszne interesy wszystkich stron czynności.


Powierzone obowiązki wypełnia zgodnie z obowiązującym prawem i sumieniem, dochowując przy tym tajemnicy państwowej i zawodowej.

Czynności notarialne dokonywane są w kancelarii notarialnej, lecz jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności, możliwe jest ich dokonanie poza siedzibą kancelarii.

Copyright ©2017 Kancelaria Notarialna Jacek Jasiński, All Rights Reserved.
Niniejsza strona ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi reklamy Kancelarii.